Người gieo chữ Việt trên đất Séc Kỳ I: Khởi hành con đường vạn dặm

  Ông Nguyễn Quyết Tiến (ngoài cùng bên trái) và ông Ivo Vasiljev (thứ hai từ phải). Nửa đầu thế kỉ 19, nhà ngôn ngữ học nổi tiếng của Séc Josef Jungmann đã soạn bộ Đại từ điển Séc - Đức để khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và để thế giới biết rằng, tiếng Séc hay kh...

Quảng cáo
Quảng cáo